Book now

Verenigingen

Book now

arrival
departure

Biljarten

In hotel café restaurant De Kroon draait niet alles om eten en drinken, maar ook om verenigingen.

Zo zijn wij het clublokaal van Biljartvereniging Ons Genoegen.

Deze club bestaat uit 2 teams, één speelt voor de KNBB C3 en de ander voor de KNBB C2.

Beide teams vertonen met regelmaat hun biljart kunsten op dinsdag en donderdag. Altijd weer

gezellig om dit te aanschouwen.

Hotel Café Restaurant De Kroon

Tourclub

Een andere zeer actieve vereniging is Tourclub De Kroon, opgericht in 1985.

De oprichting is tot stand gekomen aan de bar van HCR De Kroon te Wissenkerke, waar op een

zaterdagavond door Peter de Looff het idee werd geopperd om maar eens een fietsclub op te

richten. Na de eerste rit werden al snel meerdere enthousiaste fietsers gevonden en groeide de club vrij snel naar ca. 25 leden. Er werd gezocht

naar sponsors om zo het clubtenue te kunnen betalen. Een aantal sponsors werd bereid gevonden

om de club de komende jaren financieel te steunen. Er werden meer en meer activiteiten

ontplooid, zoals; een fietsweekend naar Limburg, fietsen op rollen tijdens de jaarvergadering,

verschillende toertochten in en buiten Zeeland. Enkele leden reden zelfs een paar keer Maastricht

– Den Helder. Ook leveren een aantal leden van de tourclub een bijdrage aan de jaarlijks te

verrijden Ronde van Noord-Beveland, een heuse klassieker voor vrije renners, over een afstand

van ruim 100 kilometer, met start en finish te Wissenkerke. Aan het eind van elk seizoen worden

de krachten nog eens gemeten middels een individuele tijdrit over een afstand van ca. 35

kilometer.

Vertrek en finish is op donderdagavond, zondagmorgen en dinsdagmorgen bij HCR De Kroon.

Het seizoen loopt van maart t/m oktober.

Hotel Café Restaurant De Kroon